บริษัท ทีเคซี โปรเกรส จำกัด
TKC Progress Co., Ltd.

วิสัยทัศน์ สร้างจิตสำนึกพนักงานองค์กรในการพัฒนาบริษัทให้อยู่ในมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของลูกค้าเป็นอย่างดีและพัฒนาจนกระทั่งบริษัทสามารถมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองและนำสู่ตลาดอย่างแพร่หลาย
ผลิตภัณฑ์ ประกอบแผงวงจร และประกอบพลาสติก ฉีดพลาสติก
Product PCB Assembly and Injection
สำนักงาน 19/46-47 อาคารซี 9-10 หมู่ที่ 10 ถ.พหลโยธิน กม.43 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Office 19/46-47 Unit C9-C10 Moo10, Phaholyothin Rd., Km.43, Klongnueng, Klongluang, Phathumthani 12120
Tel +66(0)2529 2124-6
Fax +66(0)2529 2129
Website www.tkc-progress.com
E-mail Jitivatana@takacom.th.com

ผลสัมฤทธิ์จากการเข้าร่วมโครงการ MDICP

“ พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ นำไปสู่ประสิทธิภาพของการทำงาน
นำสู่องค์กรที่เจริญและสามารถสร้างกำไร โดยการปรับเปลี่ยนการวางแผนบุคคลากร
มีความชัดเจนของโครงสร้างมากขึ้น มีการวางแผนการตลาดชัดเจนขึ้น มีการบริหารการผลิตที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดของเสียได้โดยการทำ Module ขึ้นมา และขยายผลไปยังผลิตภัณฑ์ และกระบวนการอื่นๆ ในสายการผลิต สุดท้าย บริษัทพยายามจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ภายใต้ แบรนด์ของบริษัท ”

Organization chart : TKC Progress Co.,Ltd